ලංකාවේ සිටින ලොකුම කෝටිපතියන් හත්දෙනා මෙන්න බලන්නකෝ ඔවුන්ගේ වත්කම් කොහොමද කියලා

උත්සහය සහ කැපවීම මත ලෝකයේ සාර්ථකත්වය අතරට ගිය මිනිසුන් බොහෝමයක් පිළිබදව අපට අහන්නට ලැබෙනවා ඒ සියලු දෙනාගේම අතීතය ගැන සොයා බැලීමක් කර සිටියොත් ඔවුන් සියලු දෙනාම පහළ තැනෙහි සිට ඉහළට පැමිණි පුද්ගලයන් ජීවිතයේ ලද කටුක අත්දැකීම් මගින් පන්නරය ලැබූ දිරිය මිනිසුන් තමයි

ලෝකයේ අදවන විට ඉහළ නාමයක් දරා සිටින කෝටිපති ව්‍යාපාරීකයන් සියලු දෙනාම උත්සහය මත ඉහළට පැමිණි පුද්ගලයන් වන අතර ලංකාවේ නාමය ජත්‍යන්තරය තුළ බැබලවීම්ට හැකියාව ලැබුණු කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් කිහිප දෙනෙකු ගැන අපට දැනගැනීමට හැකියාව ලැබුණා

ඉතින් අපි ඔබට කියන්න යන්නේ මේවන විට ව්‍යාපාරිකයන් හැටියට කෝටිපති ධනයකට හිමිකම් කියන පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු පිළිබද ඔබ නොදන්නා අරුම පුදුම කතාවකුයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *