දිනපතා අලිගැටපේර ගෙඩියක් අනුභව කලොත් ශරීරයට සිදුවන දේවල් හතක් මෙන්න

මිනිස් ශරීරයට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා ගැනීම සදහා අපි නොයෙකුත් වර්ගයේ ආහාර අනුභව කරනු ලබනවා අප විසින් එලෙස ගන්නා ලද ආහාරවල වැඩිපුරම අඩංගු වන්නේ ශරීරයට අහිතකරන සංඝටක වන අතර ඒ දේවල් ඉක්මනින් අපව ලෙඩ රෝග කරා රැගෙන යනවා

නමුත් පළතුරු වර්ග අනුභව කිරීම තුළින් කිසිදූ අතුරු ආබාධයක් නොමැතිව ශරීරයට අවශ්‍ය කරන සියලුම පෝෂණය ලබා ගත හැකියි ඉතින් අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ලොකු වියදමක් වියදම් නොකර ගෙවත්තේම වගාකර ගත හැකි ලෙඩ රෝග රැසකින් ඔබව ආරක්ෂා කරන විශ්මිත පළතුරක් ගැනයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *