ඔබේ ජීවිතය නොසිතූ ආකාරයෙන් වෙනස් කළ හැකි කටු අනෝදාවල ඇති විශ්මිත ගුණය මෙන්න

කටු අනෝදා ශාකය මල් හට ගන්නා පලල් පත්‍ර දරණ සදා හරිත ශාකයක් නිවර්තන කලාපයේ මෙන්ම දකුණු ආසියාවේ සහ පැසිපික් කලාපයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ආවේණික ශාකයක් එම ශාකයේ සියලු කොටස් ඒ ඒ රටවල පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාවට සමීප ඖෂධයක් වීම විශේෂ ලක්ෂණයක් ආර්ථික බෝගයක් ලෙස බහුල වශයෙන් කටු අනෝදා ශාකය වගා කරනු ලබනවා

මිහිරි පානයක් ලෙස වගේම රසකාරකයක් හැටියට කටු අනෝදා ශාකය අනෙකුත් රටවල් මෙන් ආර්ථික බෝගයක් ලෙස වගා නෝකරන අතර ශ්‍රී ලංකිකයන් අතරින් වැඩි පිරිසක් මෙම පළතුරෙහි ඇති පෝෂණය ගැන දැනුවත් බාවයෙන් අඩුයි වර්තමනයේ ඉතා පුදුමාකාර සොයාගැම වන්නේ කටු අනෝදාවල ඇති පිළිකා නැසිමේ ගුණයයි

පිළිකා නැසිම සදහා භාවිතා කරන රසායනික ඖෂධ වලට වඩා දසදහස් ගුණයකින් ප්‍රබල වන බවයි ඉතාමත් වටිනා පළතුරක් ලෙස හැදින්විය හැකි කටු අනොදාවල ඇති සුවිශේෂිත්වය ඇතුලත් සම්පුර්ණ විඩියෝව පහලින් නරඹන්න ඒ වගේම මිතුරන්ටත් බලන්න ශෙයාර් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *