පපුවේ සෙම එක රැයකින් හොද කරගන්න පුළුවන් සාර්ථක ප්‍රතිකාරයක් මෙන්න

ලෝකයේ ජීවත්වන මිනිසුන් අතරින් වැඩි පිරිසක් කිසියම් හෝ ලෙඩ රෝගයකින් පීඩා විදිනවා බොහෝ දුරට අපි ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වන්නේ අපේම

Read more

කිසිවෙකුට වෙඩ් නොවදින බලපිටියේ කප්පින වලව්වේ තිබෙන විශ්මිත බලය

අතීතයේ මෙරට තිබුණු වළව් පිළිබඳව විවිධ වර්ගයේ කට කතාවන් අපට අහන්න ලැබෙනවා බොහෝ දුරට පැරණි වළව් අලලා වර්තමානයේ චිත්‍රපට හා

Read more